Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żarach

 
 
Strona główna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żarach 
Dr Barbara Majer-Gemińska
68-200 Żary, ul. Partyzantów 2,  tel.: 0-68 479-3005, 479-3006, tel. kom.: 880 413-994,
e-mail: poradnia@dyslektyk.com

Poradnia działa na podstawie art.82 ust.3 Ustawy z 7 września 1991 o  systemie oświaty i wpisana jest
przez Starostwo Powiatowe do ewidencji szkół i placówek (EP.III.4321/10/2002).


Poradnia zajmuje się badaniami oraz prowadzi terapie w zakresie:

  • DYSDYSLEKSJA
  • DYSGRAFIA 
  • DYSORTOGRAFIA
  • LOGOPEDIA
  • EEG BIOFEEDBACK
  • BIOFEEDBACK ODDECHOWY
  • BIOFEEDBACK - PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE SKÓRY 

 

 

DYSLEKSJA
DYSGRAFIA
DYSORTOGRAFIA

Program zajęć obejmuje:
* usprawnianie funkcji psychicznych biorących udział w 
   czytaniu i pisaniu,
* podnoszenie poziomu umiejętności w zakresie: techniki
   czytania, rozumienia tekstu, myślenia, pamięci.

LOGOPEDIA

Program obejmuje zajęcia z zakresu terapii logopedycznej:
* opóźnionego rozwoju mowy,
* zaburzeń artykulacji,
* jąkania.

 

EEG BIOFEEDBACK - Nowa metoda terapii !!!

Poradnia prowadzi neuropsychoterapię  EEG BIOFEEDBACK dla dzieci i dorosłych.

EEG BIOFEEDBACK jest nową i niezwykłą metodą terapeutyczną zwiększającą skuteczność funkcjonowania naszego umysłu.
Terapia  EEG BIOFEEDBACK  jest bardzo skuteczna w przypadkach:
- problemów szkolnych (gorsze wyniki  w szkole, dysleksja, dysgrafia   
   itp.);
- zaburzeń uwagi, koncentracji, zaburzeń zachowania (nadpobudliwości 
  psychoruchowej, impulsywności, agresji, apatii);
- zaburzeń snu;
- stanów lękowych, natręctw, depresji; 
 
Treningi  EEG BIOFEEDBACK  są wskazane także dla osób zdrowych
- dla poprawy szybkości zapamiętywania i uczenia się;
- do efektywnego uczenia się języków obcych;
- do usprawnienia motoryki i poprawy koncentracji uwagi.

Poradnia wyposażona jest w urządzenie ProComp5 Infiniti firmy Thought Technology Ltd.,światowego lidera w produkcji urządzeń do monitoringu fizjologicznego  i biologicznego sprzężenia zwrotnego  - BIOFEEDBACK.
Urządzenie współpracuje z programami komputerowymi BioGraph Infiniti oraz Physilogy Suite.
 
Odpowiadam na pytania telefoniczne - wieczorem po 19.00 oraz przesyłane e-mailem.

Neuropsychoterapeuta
Dr Barbara Majer-Gemińska
I, II stopień Biofeedback